Vinç Revizyon ve Modernizasyonu

Vinçlerin revizyonu ile standartlara uygun olmayan vinçlerin üretim sahasında tekrar işletmeye alınması hedeflenmektedir. İlk etapta vinç sistemlerinin arızalı ya da sorunlu parçalarının vinç üzerinde tadilatları yapılarak sağlıklı çalışabilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Revizyonların tamamlanmasının ardından, vinçlerin gerekli kontrolleri akredite bir kuruluşa yaptırılarak ve onay alınarak işletmeye teslim edilmektedir.

Vinçlerin modernizasyonunun yapılmasındaki amaç, standart dışı, İSG açısından sorunlu veya işin yapılması için tehlike arz eden vinç sistemlerini tekrar işlevsel hale getirmektir. Modernizasyon çalışmaları kapsamında gerekli olması halinde kaldırma gruplarının, kumanda panolarının, kumanda ve güç kablolarının ya da yürütme gruplarının değişimi ya da revizyonu gerçekleştirilir.

Türkiye genelinde çalışan tavan vinçlerinin birçoğu eski olup bakımsız çalışmaktadır. İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından sakınca yaratabilecek bu ekipmanlara revizyon yapılması ya da modernize edilmesi işletmelerin ileride yaşayabileceği muhtemel iş kazalarını ve arıza kaynaklı üretim kayıplarını engelleme açısından önem arz etmektedir.